En del av NTM

Vår koncern

NTM är en av Sveriges största koncerner för lokal media. Kärnan i verksamheten är våra mediehus, från Småland till Norrbotten, med nyhetskanaler som når cirka 70 procent av invånarna i våra områden.

NTM är stiftelseägd, vilket garanterar möjligheten att agera långsiktigt. Genom stiftelseformen garanteras oberoende och stabilitet. Våra medierådgivare och reklambyrån Fluid bedriver ett brett kommunikationsarbete och skapar lösningar för det lokala näringslivet att utveckla sin marknadsföring.

Flertalet av våra egna tidningar trycks i Pressgrannars och Tryck i Norrbottens moderna coldset-anläggningar. Vi trycker även andra publikationer där vi hjälper våra kunder från pre-press till leverans.

Vårt eget distributionsbolag Svensk Hemleverans har byggt upp ett starkt distributionsnät genom utdelningen av våra morgontidningar. Det ger oss möjligheten att erbjuda snabba, prisvärda och morgonpigga hemleveranser för både brev och paket i en effektiv och hållbar logistikkedja.

Bolag och varumärken
En ung tjej i ett mörkt landskap med en mobiltelefon