Uppdrag

Luleå Business Awards – Norr Media är event- och mediapartner till Luleå Business Region som anordnar Luleå Business Awards.

Genomförande

De senaste tre åren har vi, på uppdrag av Luleå Business Region (tidigare Luleå näringsliv) projektlett och genomfört Luleå Business Region. Jag har de senaste två åren ansvarat för hela genomförandet från Norr Medias sida. Tillsammans med mina kollegor har vi har skött allt från partnerbearbetning, eventplanering, marknadsföring, genomförande och bevakning samt publicering via Norrbottens Affärer.

Resultat

2018 och 2019: Luleå business evening i maj med cirka 350 gäster och Gala Night i oktober med cirka 800 gäster.

2020: Ett digitalt arrangemang, på grund av coronapandemin. Vi planerade och genomförde inspelningar av prisutdelningarna som sändes via Norrbottens Affärer samt sociala medier. Hittills har vi arrangerat fem lyckade event, där utvärderingarna av både gäster, partners och uppdragsgivare varit positiva. - Vi på Luleå Business Region uppskattar Norr Media som eventpartner. Norr Media är en stabil organisation med resurser inom många olika områden som gör att de kan leverera en helhet. Att de har god kännedom om det lokala näringslivet och därtill goda relationer med företagen är tryggt för oss, säger Maria Wahlberg vid Luleå Business Region.