Uppdrag

Vi är helhetspartner åt Cervera Storheden när det kommer till marknadsföring och kommunikation.

Genomförande

Tillsammans med kunden planerar vi kommande år i stora drag i december månad. Vi gör en grov planering för vad som ska kommuniceras och på vilket sätt. En tisdag varje månad planerar vi kommande månad på detaljnivå, där vi går igenom kommunikationskoncept, innehåll, kanalval och sådant som är aktuellt just nu. Löpande kommer jag med idéer som uppkommit utifrån kundens behov och branschens svängningar. Tack vare att Krister Boman är så engagerad och har förståelse för vikten av marknadsföring och kommunikation har vi tillsammans kunnat skapa stor kundnytta för Cervera.

Resultat

Med en genomtänkt planering och ett strukturerat arbetssätt är upplägget mellan oss och kunden både tidseffektivt och lönsamt. Krister ser en tydlig koppling mellan en genomtänkt kommunikation i en mix av alla kanaler och det ekonomiska resultat Cervera Storheden gjort de senaste åren. 2020 tilldelades Krister Boman priset som årets franchisetagare inom Cerverakoncernen. ”Under 2020 ökade jag min omsättning med två miljoner kronor och utsågs till årets franchisetagare. En stor anledning till våra framgångar är det fantastiska samarbetet vi har med Norr Media”. Krister Boman, Cervera Storheden