Uppdrag

ICA Kvantum Luleå har varit kund hos oss under många år, då framför allt när det kommer till utbudsannonsering. Nu hade de behov av att uppdatera sin utbudsannonsering och samtidigt bygga in fler värden i varumärket. Vi tog fram ett helhetsupplägg där vi tog hand om flera delar av ICA:s kommunikation och marknadsföring.

Genomförande

Vi började med att hålla en kurs i sociala medier med personal på ICA Kvantum, för att gå igenom grunderna och hur man ska tänka när man kommunicerar på de olika plattformarna. Vi tog sedan fram en strategi och handbok för ICA Kvantum Luleås närvaro på Instagram och Facebook. Efter det tog vi fram ett nytt kommunikationskoncept för ICA:s varumärkesbyggande kommunikation som gick ut på att lyfta personalen och kunskapen som finns inom företaget. Vi tog även över hanteringen av ICA:s instagramkonto, skötte planeringen och producerade innehållet för instagram. Utöver detta skrev vi en nativeartikel per månad, där innehållet också användes i digital marknadsföring och på sociala medier. Vi anpassade materialet för den aktuella kanalen.

Resultat

Vi skapade en enhetlig, tydlig och slagkraftig kommunikation som komplement till den traditionella utbudsannonseringen. Nativeartiklarna lästes av många luleåbor och engagemanget på sociala medier ökade kraftigt. Under tre månader ökade vi antalet följare på Instagram med 12% genom att endast arbeta med det organiska flödet. ”Monika är väldigt bra att komma med kreativa idéer och tips gällande vår marknadsföring, både i tryckta medier och digitalt. Dessutom levererar hon alltid enligt det vi kommit överens om. Vi märker tydligt av effekten av vårt samarbete"