Uppdrag

Kinnbäcks Skärgårdsturism var under sommaren 2020 i behov av att göra en snabb omställning av sin verksamhet på grund av pandemin. Konferensverksamheten i företaget stannade av helt, pga rådande restriktioner fick påverkades deras båtturer och caféverksamhet. Med ökat intresse för hemestrandet såg vi tillsammans med kunden möjligheter att nå ut på ett större marknadsområde för privatmarknaden.

Genomförande

För att kostnadseffektivt och snabbt nå ut till bredare marknad såg vi behov av att öka företagets digitala mognad och närvaro. Det gjorde vi genom att: - Ta fram strategi och planering för deras sociala medier. Vi producerade material och innehåll till deras Instagramsida. -Ökad närvaro i sociala medier, bl a med en egen Instagramsida och kundanpassad utbildning i hur de ska hantera sina sociala företagssidor. -Marknadsplanering 2020-2021 för privatmarknaden. -Ny grafisk profil. -Ny kundanpassad hemsida som ska kunna driva bokningar till båttursverksamhete, café, vandrarhem och konferens.

Resultat

Fler nykunder från större marknadsområde. Effektivare arbetssätt att ta emot och administrera kundbokningar. Har nu förutsättningar att driva webbtrafik till deras hemsida som kan öka konverteringar genom att direkt kunna ta emot bokningar. Har möjlighet att nå ut till bredare målgrupper och marknadsområden än tidigare. Enhetligt marknadsmaterial med tydligt grafisk profil för strategiskt varumärkesarbete. Nöjd kund som känner att de behärskar marknadsplanen och uppdateringar i sociala medier med stöttning från oss.