Utvecklingsprogram

Utvecklas hos oss

Hos oss är du med och påverkar utvecklingen och utvecklar dig själv. Det är en drivkraft i det dagliga arbetet där vi lär av varandra, men också en grund för ett antal initiativ inom koncernen för att ge våra medarbetare möjligheten att växa.

Utvecklas hos oss

Management- och mentorsprogram
Två av de initiativ som vi arbetar med är vårt Managementprogram och Mentorsprogram. Båda syftar till att hitta medarbetare med ledaregenskaper och ambitionen till personlig utveckling.

Deltagarna i Managementprogrammet nomineras av de lokala ledningsgrupperna. De som väljs ut av koncernledningen utbildas under ett år i bland annat affärsutveckling, ledarskap och ekonomi. De får även göra flera studiebesök inom koncernens olika delar och på andra intressanta företag. Parallellt har de ett uppdrag från koncernledningen.

Mentorsprogrammet vänder sig till chefer som vill utveckla sitt ledarskap. Målet för programmet sätts i ett trepartsmöte mellan närmaste chef, mentor och deltagare. Mentorerna jobbar utifrån modellen GROW i samtalsprocessen.

Ny som chef
Är man ny som chef väntar många nya arbetsuppgifter och utmaningar. För att ge cheferna en bra grund att stå på får alla som är nya chefer i koncernen en tvådagarsutbildning av HR-avdelningen.

Under utbildningen går man bland annat igenom chefs- och ledarskapets grunder, vad det innebär att vara chef inom NTM utifrån vår värdegrund, våra mål och vision. Vi tittar på vilket stöd som finns för cheferna i koncernen, hur uppdraget formas utifrån vår struktur i chefsåret. Vi ger deltagarna kunskap om hur personer med olika profiler kan verka bra tillsammans och hur ledarskapet kan anpassas för att möte olika personers behov och beteende.

Förutom information, diskussioner och tips ger utbildningsdagarna ett utökat kontaktnät med kollegor från olika delar av verksamheten.

Utvecklas hos oss
Lediga tjänster på Norr Media