Våra varumärken

Lokala varumärken

Kärnan i vår verksamhet är det redaktionella arbetet med lokala nyheter. Våra lokala varumärken Norran, Piteå-Tidningen, NSD och Norrbottens-Kuriren har i 160 år förmedlat lokala nyheter och värnat demokratin.

Vi är en stark aktör med nyhetskanaler som varje vecka når nästan hela den vuxna befolkningen i vårt spridningsområde. Näringslivstidningen Norrbottens Affärer, gratistidningarna Extra Boden och Extra Luleå bidrar ytterligare till att hjälpa våra kunder att nå sina kunder vid fler tillfällen.

Varumärken i NTM-koncernen

Vår koncern finns på lokala orter från norra Småland till Norrbotten.
Med flera olika verksamhetsområden och varumärken.

Läs mer