Våra varumärken

Lokala varumärken

Kärnan i vår verksamhet är det redaktionella arbetet med lokala nyheter. Våra lokala varumärken Norran, Piteå-Tidningen, NSD och Norrbottens-Kuriren har i 160 år förmedlat lokala nyheter och värnat demokratin.

Vi är en stark aktör med nyhetskanaler som varje vecka når nästan hela den vuxna befolkningen i vårt spridningsområde. Näringslivstidningen Norrbottens Affärer, gratistidningarna Extra Boden och Extra Luleå bidrar ytterligare till att hjälpa våra kunder att nå sina kunder vid fler tillfällen.

Glad medarbetare i samtal med kollega över en varm kopp dryck